I prosessen med utfasingen av fossile varmekilder i offentlige bygg er det flere kommuner som ennå ikke har kommet fram til en alternativ løsning. Våre anlegg kan installeres raskt og med svært liten investering få bygget over på alternativ grønn varme. Norsk Bios anlegg kan leies inntil en permanent løsning er på plass. 

Referanser

Referanseoverskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus massa magna, bibendum tincidunt nunc id, accumsan convallis ipsum. 

Referanseoverskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus massa magna, bibendum tincidunt nunc id, accumsan convallis ipsum. 

Holmestrand Stasjon

Norsk Bio har levert byggtørkeløsninger under oppføringen av Holmestrand stasjon som er laget inne i fjellet.