Norsk Bio

Norsk Bio ble etablert i 2014 og holder til på Sem utenfor Tønsberg. Vi som jobber her har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet, biobrensel, logistikk og tekniske fag. Siden oppstarten har vi utviklet containerbaserte varmeløsninger spesielt tilrettelagt byggeplasser. Vår fokus har vært å tilby markedet et grønt og brukervennlig alternativ til de tradisjonelle fossile varmeløsningene, uten at skal koste noe mer. Vi bruker kun "kortreist" norskproduserte trepellets av høyeste kvalitet i våre anlegg. Vår visjon er å bidra til å skape fossilfrie byggeplasser og bistå med å gjennomføre det grønne skiftet. 

 

Totalpakke

Uansett hva slags bygg som skal varmes eller tørkes, leverer Norsk Bio en totalpakke som inkluderer prosjektering av varmebehovet, transport av brensel, utleie/montering av utstyr, drift og vedlikehold. Vi vet at anleggs- og prosjektledelse har mange ting å tenke på i byggeprosessen – Byggvarme skal ikke være en av de.

 

 

Fjernstyring

Våre styringsystemer skaper driftsikkerhet og mindre arbeid for de som jobber på prosjektet. Med fjernstyring kan Norsk Bio styre temperaturen i bygget, sjekke brenselnivå og optimalisere energiforbruket på byggeplassen. Vi tilbyr også dokumentasjon som viser energiforbruk og temperaturer i forskjellige soner i bygget. 

Grønt – ikke dyrt

Med norske trepellets kan vi levere en lavere pris per kW en fossilt brensel. Våre styringsystemer kan også gi en høyere energi- effektivitet, som igjen betyr mindre kostnader relatert til byggvarme.

Utslipp og lokal effekt

Våre klimanøytrale pelletsanlegg er ekstremt effektive. Sensorer som regulerer lufttilførsel og oksygennivået i brennkammeret sørger for en ren forbrenningsprosess, med lavere utslipp. I tillegg kan våre anlegg leveres med røykgasssyklon og røykgassfilter som fjerner over 90% av all svevestøv. Dette gjør at vi bidrar til å redusere den globale oppvarmingen I tillegg til at det lokale miljøet ikke belastes.